Мери Чкрипеска на GHRO ‘Surfing IPTV’ Cup & World Ranking Event 2018

Мери Чкрипеска: Овој настан ми го промени животот! Не учествував само јас, туку и мојот клуб и мојата земја. Научив многу важни работи, клучни за развојот на клубот. Бев дел од неверојатен тим на ориентирци (вклучувајќи и спортисти со светски титули). Ќе го споделам ова искуство со членовите на клубот и ќе ги мотивирам да […]